Kontaktcenter


Driver du ett globalt, internationellt eller lokalt kontaktcenter för kunder eller ett internt hjälpcenter?

Med Voxogo’s Cloud Contact Center får du en robust skräddarsydd lösning.

Detta är anledningarna till varför chefer, anställda och kunder väljer vår lösning:

Hög kundtillfredsställelse

 • Flera samtalsgrupper med kundanpassad samtalslösning
 • Dirigering av samtal som bygger på A-nummer och/eller B-nummer, såväl som tidsschemaläggning
 • Musik vid hold
 • Notifikation för beräknad väntetid

Kontroll och management

 • Ring med valfritt A-nummer presentation: huvudnummer, dolt nummer, gruppnummer eller eget nummer
 • Statistikmodul med ett komplett set av Key performance indicators och export av data
 • Permission Management med olika profiler
 • Inspelning av samtal på global och/eller agentnivå

Förmånliga priser

 • Inga förvirrande, komplexa prisofferter. Vi erbjuder er ett fast månadspris som inkluderar alla funktioner
 • Vi hanterar implementering kostnadsfritt
 • Om ert kontaktcenter hanterar utgående samtal, så kan vi erbjuda globala samtal till en förmånlig samtalstaxa. Vi kan kundanpassa samtalstaxan till era främsta samtals-destinationer
 • Ni kan välja om ni vill sköta inspelningen av er välkomsthälsning själva, eller använda vår lösning till ett fast paketpris

Utmärkt användarupplevelse för agenter och administratörer

 • Enkel och användarvänlig agentkonsol med användarstyrda profiler, logga bara in och välja roll
 • Flexibel kundanpassaning med enkel ”drag-och-släpp-funktion”
 • Receptionistmodul med komplett översikt som lätt kan kundanpassas med ”dra-och-släpp”-funktion
 • Enkel setup för inkommande samtalsgrupper i flera lager med ”catch-all” back stop, för lätt och säker vidarekoppling av VIP-kunder

Förenad kommunikation

 • Tillgång till telefonsvarare direkt i webbläsaren via email eller programvarubaserad agentkonsol
 • Närvaroinformation på agent och administrationsnivå.
 • Follow-me funktion som gör det möjligt att koppla samtal till mobiltelefoner
 • SMS-meddelande som en valfri extrafunktion

Global utsträckning

 • Interna och externa samtalsfunktioner för soft phones och/eller IP-telefoner
 • Fullt skräddarsydda välkomsthälsningar på flera språk som support för nationella och internationella samtalsgrupper
 • Ring globalt med våra attraktiva samtalstaxor
 • Lägg till internationella nummer via vår add-on produkt Voxogo Global Access

Förmånliga priser

 • Inga förvirrande och komplexa prisofferter. Vi erbjuder ett fast månadspris som inkluderar alla funktioner
 • Vi hanterar implementering kostnadsfritt
 • Vi erbjuder möjligheter för skräddarsydda välkomsthälsningar på flera språk, utförda av erfarna skådespelare i profesionella inspelningsstudios. Vi använder oss av skådespelare med ert valda språk som modersmål
 • Om ert kontaktcenter hanterar utgående samtal, så kan vi erbjuda globala samtal till en förmånlig samtalstaxa. Vi kan kundanpassa samtalstaxan efter era främsta destinationer
 • Vi kan också erbjuda lokala nummer i de länder som ni är verksamma i och vidarekoppla samtalen till ert kontaktcenter

Kontaktcenter för ditt företag

Ett kontaktcenter definieras som ett koordinationssystem för människor, processer, teknologier och strategier som skapar värde för kunden och företaget, genom att erbjuda tillgång till information, medel och expertis, genom ett integrerat kommunikationssystem.

Ett kontaktcenter är navet för ett företags kommunikation

Som en förenkling; ett kontaktcenter är ett centraliserat verktyg som används för att ta emot eller vidarekoppla inkommande och utgångende förfrågningar. Ett inkommande kontaktcenter används för att hantera inkommande support för produkter eller information- eller andra förfrågningar från kunder. Ett utgångende kontaktcenter används för telemarketing, marknadsundersökning eller utgående kundservice. Ett kontaktcenter är verktyget som använda för att hantera all kommunikation i ett företag, inkl. brev, fax, sociala medier, chat, email och telefonsamtal, därför är kontaktcentren den centrala punkten för företag, där all kundkontakt hanteras. All värdefull information från kunder till anställda i företag, insamling av information och identifiering av relevanta anställda eller kunder genomförs med hjälp av kontaktcenter.

Kontaktcenter för både stora och små företag

Ett typiskt kontaktcenter har ett öppet arbetslandskap för sekreterare och administrativ personal, vilket inkluderar en dator för varje anställd, en bordstelefon och ett anslutet headset. Voxogo erbjuder ett kontaktcenter som en molnbaserad service, där man har direkt-tillgång till röstmeddelanden i webbläsaren, via email eller genom en mjukvarubaserad konsol. Detta försäkrar samma funktionalitet som ett stationärt kontaktcenter, men utan behovet av komplex och krävande hårdvara. Molnbaserad kontaktcenter baseras på mjukvara som en service, som erbjuder ”Application Programming Interfaces (APIs)”, och möjliggör integration till CRM och andra applikationer. Voxogos telefonbaserade API levererar åtkomst till telefoners grundfunktioner, och mer sofistikerade samtal på samma plattform. Lösningen för kontaktcenter visar statusinformation på användare och administratörs nivå, ”följ-mig-funktioner”, och möjlighet att överföra samtal till mobiltelefon så att man alltid är tillgänglig för viktiga samtal. SMS är ett möjligt tillägg. Den virtuella kösystemet ger de som ringer alternativ i väntan på att relevant personal ska bli tillgänglig. Vidare ger det virtuella systemet möjlighet att ge service över flera media, såsom telefon, email och fax.

Ett kontaktcenter med användbara funktioner

De flesta företag använder kontaktcenter för kundtjänst och kunddialog. Kontaktcenter kan vara intern eller köpas in utifrån, för att simplifiera processer och spara pengar. Voxogo erbjuder ett kontaktcenter med multi-call-groups, med anpassad samtalslogik. Väntmusik och notifikation om köplats och kötid. Kontaktcentret prioriterar samtal efter A-nummer och B-nummer, samt schemalägger samtalstid efter anställdas kalender. Om en person befinner sig på möte så skickas samtalet till närmst tillgängliga anställd. Lösningen är anpassad efter företags behov, enkelt och billigt. Detta gör att outsourcing inte är nödvändig, då implementeringen är simpel och lösningen är användarvänlig. Voxogos kontaktcenter har enkel och användarvänlig konsol med användardrivna profiler, som man enkelt loggar in och väljer roll. I tillägg så erbjuder servicen flexibel anpassning med drag-och-släpp-funktioner för både användare och receptionister, där man kan anpassa efter relevanta behov. Man kan enkelt skapa samtalsgrupper med lager och ”ringa-alla”-funktion. Vidare erbjuder Voxogo fantastiska priser för internationella samtal, om kontaktcentret även behandlar internationellt utgående samtal. Vi kan även ta hand om inspelning av prompters på ett flertal språk. Utöver detta erbjuder Voxogo ett fast månadspris med alla inkluderade funktioner. Vi tar hand om all implementering av kontaktcenter, helt utan någon kostnad.